Skogstekniker

Skogsteknikerprogrammet, 2 år, 120 hp

Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker vartannat år.

Att studera i Gammelkroppa

I länken finns Gammelkroppas Studiehandbok där ni finner alla kurser som ingår i STP utbildningen, ett ramschema för kursen samt skolans policy för likabehandling.

Boende

På Gammelkroppa skogsskola kan du bo i studentrum. Rummen håller god standard och är utrustade med bredbandsuppkoppling och har egen dusch och toalett. På vardagar serveras kaffe, lunch, och kaffe i skolans matsal. Vill du inte bo i Gammelkroppa finns det gott om hyresbostäder i Filipstad 15 minuters bilfärd från skolan.

Studentekonomi

Att börja studera kan innebära en stor omställning för din privatekonomi, särskilt om du arbetat tidigare. Som student vid skogsteknikerutbildningen är du berättigad till statligt studiestöd via CSN. Undervisningen vid skogsteknikerprogrammet är avgiftsfri. Det som inte ingår är studielitteratur, övrigt studiematerial, resekostnader samt kost och logi.

Fritiden

Vad gör man på sin fritid långt ute i skogen? Gillar du friluftsliv, idrott, jakt eller fiske tror vi att vi hör till en av de bättre studieorterna. Skolan har båt och kanoter som studenterna disponerar. Fina paddlingsvatten finns det gott om på nära håll. Skolan har egna fiskevatten och ca 800 ha jaktmark.

Gammelkroppa ligger högt och är snösäkert och i Filipstad finns mycket fina längdåkningsspår. 7 km från skolan ligger Nykroppa sporthall som studenterna har tillgång till två gånger i veckan för t.ex. innebandy och badminton. Inom en timmes köravstånd hittar du både Örebro och Karlstad med rikt nöjes- och kulturliv.

Skogsteknikerprogrammet – En modern skogsutbildning

Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk. Data måste samlas in och analyseras. . Tillämpad användning av mätutrustning och geografiska informationssystem (GIS) löper som en röd tråd genom hela utbildningen med en naturligt stegrande svårighetsgrad. När du lämnar skolan efter fyra terminer kommer dina färdigheter att utnyttja modern skoglig fältutrustning och GIS vara väl utvecklad.

Baskunskaper och Personlig utveckling

Utbildningen kräver att alla studenter har vissa grundkunskaper. Matematik, statistik, datoranvändning och skogsengelska är viktiga ingredienser. Fortlöpande under utbildningen arbetar vi med studenternas förmåga att kommunicera, såväl muntligt som skriftligt.

Skogens värde

Skogsbrukaren måste kunna ta hänsyn till skogens alla värden. Ekonomiska värden är viktiga men samhället och marknaden ställer också krav på att hänsyn tas till skogens samtliga värden som t. ex. skogsekosystemets egenvärde, rekreation, m.m. Vi studerar grunderna om trä samt skogsindustrigrenarnas produkter, processer, marknad och råvarukrav. Skogspolitik och ekologi är andra viktiga ämnen.

Lektion stp 19-21
godselspridare

Ekonomisk och ekologisk skogsproduktion

Att behärska avverkning, föryngring och beståndsvård både med tanke på biologi och ekonomi är grunden för hela utbildningen. Genom teori och praktiska studier i fält av skogsskötsel, skogsekologi, skogsuppskattning, skogsteknik och skogsekonomi får vi en helhetsbild.

Skogsbrukarföretaget

Det ställs stora krav på att sköta skogsbrukarföretagets verksamhet effektivt. Det behövs väl kartlagda produktionsresurser, bra styr- och uppföljningssystem, goda företagsekonomiska och juridiska kunskaper samt ett gott ledarskap. Ämnena företagsekonomi, skogsindelning, skoglig planering, juridik, ledarskap och ekologi ger dig kompetensen.

Examensarbete

Under utbildningens sista år görs ett individuellt examensarbete på 10 hp där studenten utnyttjar sina kunskaper för att självständigt analysera, dokumentera och lösa ett problem. Ofta görs examensarbetet i samarbete med något skogsföretag.

Skogstekniker eller fortsatta studier?

Efter två år på Gammelkroppa har du skogsteknikerexamen. Då har du ett spännande val framför dig. Antingen ett intressant arbete, eller varför inte vidare studier på universitet eller högskola.

Lektion stp 19-21

Så fungerar högskolestudier

Gammelkroppa är en högskola och bedrivs så som många andra högskolor gör. Studenterna här läser oftast ett ämne i taget, i block, för att i slutet av ett kursblock göra en tentamen.

Undervisningen görs även i problembaserad form, vilket betyder att studenterna själva får söka information eller lösa en uppgift. 

Ofta sker detta i mindre eller större grupper. Självklart sker även föreläsningar,  både av lärarna här på skolan eller av inbjudna gästföreläsare, bl. a. från näringslivet.

Vi strävar efter att ha en nära dialog med den dagliga verksamheten ute bland företag och organisationer eftersom det är där du som färdig skogstekniker kommer att arbeta.

Stöd och service

Ibland kan man som student känna att det är jobbigt och tungt med studierna. Eftersom vi eftersträvar en öppen dialog ska det vara lätt att titta in för en pratstund om du behöver. Upplever du läs- och skrivsvårigheter har vi även här möjlighet att hjälpa till.

Likabehandlingsplan

studiehjalp
jobb

Jobb & karriär efter studierna

Det är viktigt för oss på Gammelkroppa att du som studerat här får ett bra jobb. Vårt mål är att alla studenter ska ha ett relevant arbete senast sex månader efter examen från Skogsteknikerprogrammet. Vill du jobba som drivningsledare eller virkesinköpare vid något skogsbolag, inspektor vid en skogsägareförening eller skogskonsulent vid skogsstyrelsen? Eller har du andra mål? Vi hjälper dig att utvecklas och hitta de arbetsområden som passar dig. Under praktikperioderna kan du knyta kontakter med presumtiva arbetsgivare. Det finns gott om tidigare Gammelkroppastudenter yrkesverksamma i hela Skogssverige och de är goda ambassadörer för Gammelkroppas utbildningskvalitet.