Examensarbeten Skogsteknikerprogrammet

Examensarbeten vid Skogsteknikerprogrammet

Gammelkroppa skogsskola ligger 1 mil ost om Filipstad i östra Värmland. Vi är en modern högskola som utbildar 25 skogstekniker vartannat år.

Skogsteknikerprogrammet

– En modern skogsutbildning

Medarbetare i framtidens skogsbruk måste ha en bred kompetens. För att kunna sköta skogen på ett ekologiskt riktigt och ekonomiskt sunt sätt krävs goda teoretiska och tillämpbara kunskaper om skog och skogsbruk.

Tidigare examensarbeten