Fortbildning

Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2023

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. 

Finner du dem inte skapar vi dem åt dig!

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan eller frågor skickas till:

kurs@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Ny kurs "ÅTERVÄTNING- FRÅN TORRT TILL VÅTT" , 4-5 september! OBS! Priser i infobladen avser år 2022 om ej annat anges.

Natur och kulturhänsyn är tidigare kallad "Grönt kort"

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning grundkurs

Kursdatum 2023: 25-27 april samt 24-26 maj 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning förnyelse

Kursdatum 2023: 19 april, 11 maj samt 26 september 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Markberedning

Kursdatum 2023: 9 maj samt 31 okt 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Röjning

Kursdatum 2023: 30 mars, 31 augusti samt 24 oktober 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning kallas även "Blått kort"

Skyddsdikning/Dikesrensning

Kursdatum 2023: 20-21 april samt 17-18 augusti 2 dagar

Skyddsdikning/Dikesrensning Förnyelse

Kursdatum 2023: 16 maj 1 dag

Återvätning- från torrt till vått !

____

Ny kurs för 2023!

Kursdatum 2023: 4-5 september

2 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum 2023: 25-27 oktober 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum 2023: 22-23 maj 2 dagar

Fördjupad Naturvärdesbedömning

Kursdatum 2023: prel. 12-14 september 3 dagar

Skogsgrunden

Kursdatum 2023: 28-30 aug eller 12-14 sept och 25-26 sept 3+2 dagar

Skoglig introduktionskurs

Kursdatum 2023: enligt överenskommelse 10 dagar

Skogsbruksplanläggning

Kursdatum 2023: 18-20 oktober + 13-14 november 3+2 dagar

Skogsbruksplanläggning Förnyelse

Kursdatum 2023: 28 februari och 3 oktober 1 dag

Planeraren 2023

V.16, V.21, V.24, V.33, V.38 samt V.42 6 kursveckor. Observera att kursveckan i augusti är flyttad till v 33.