Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2020

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. 

Finner du dem inte skapar vi dem åt dig!

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan eller frågor skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Kursdatum: 17-19 april 2021 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Kursdatum: 7 oktober 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Markberedning

Kursdatum: vt 2021 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Röjning

Kursdatum: vid förfrågan 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort)

Kursdatum: 7-8 oktober 2 dagar

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) Förnyelse

Kursdatum: vt 2021 1 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum: 16-18 juni 2021 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum: 20-21 maj 2021 2 dagar

Fördjupad Naturvärdesbedömning

Kursdatum: INSTÄLLD 22-24 september 3 dagar

Skogsgrunden

Kursdatum: vt 2021 3+2 dagar

Skoglig grundkurs

Kursdatum: 9-10 september 2 dagar

Skoglig introduktionskurs

Kursdatum: sommaren 2021 10 dagar

Skogsbruksplanläggning

Kursdatum: 21-23 okt + 16-17 nov 3+2 dagar

Skogsbruksplanläggning Förnyelse

Kursdatum: 23 september 1 dag

Planeraren

V.17, V.22, V.26, V.34, V.38 & V.43 6 kursveckor