Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2019

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. Finner du de inte skapar vi dem åt er!
Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Kursdatum: 13-15 maj 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Kursdatum: 24 april, 22 maj 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Markberedning

Kursdatum: 9 april 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Röjning

Kursdatum: 8 april 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort)

Kursdatum: 10-11 juni 2 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum: 12-14 juni Kursdatum: 3-5 september 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum: 16-17 maj 2 dagar

Signalartskännedom & Nyckelbiotopsklassning

Kursdatum: Vid förfrågan 3 dagar

Skogsgrunden

Kursdatum: 12-14 mars + 9-10 april 3+2 dagar

Skoglig grundkurs

Kursdatum: 18-19 sep 2 dagar

Skoglig introduktionskurs

Kursdatum: 29 juli-9 aug 10 dagar

Skogsbruksplanläggning

Kursdatum: HT 2019 3+2 dagar

Planeraren

V14, V20, V24, V34, V37 & V41 6 kursveckor