Fortbildning

Fortbildning 2024

Kursdatum på Gammelkroppa

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. 

Finner du dem inte skapar vi dem åt dig!

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan eller frågor skickas till:

kurs@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Natur och kulturhänsyn är tidigare kallad "Grönt kort"

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning grundkurs

Kursdatum 2024: 23-25 april, 27-29 augusti 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning förnyelse

Kursdatum 2024: 4 juni, 22 oktober 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Markberedning

Kursdatum 2024: 4 juni, 21 augusti Grund/ Förnyelse 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturhänsyn - Röjning/Förröjning

Kursdatum 2024: 4 april, 3 juni, 10 september Grund/ Förnyelse 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning kallas även "Blått kort"

Skyddsdikning/Dikesrensning Grund

Kursdatum 2024: 16-17 april, 12-13 augusti, 15-16 oktober 2 dagar

Skyddsdikning/Dikesrensning Förnyelse

Kursdatum 2024: 20 maj, 20 augusti, 23 oktober 1 dag

Skogsgrunden

Kursdatum vt 2024: 6-8 maj + 27-28 maj Kursdatum ht 2024: 26-28 aug + 9-10 sept 3+2 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum 2024: 14-16 augusti 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum 2024: 21-22 maj eller 13-14 aug 2 dagar

Kalibrering Naturvärdesbedömning

Kursdatum 2024: 16-18 september 3 dagar

Hyggesfritt

Kursdatum 2024: 23-24 september 2 dagar

Återvätning - Återskapande av våtmarker

Kursdatum 2024:17-18 juni + 4-5 september 2 dagar

Skoglig grundkurs/ Mäklare

Kursdatum 2024: enligt överenskommelse 2 dagar För info maila kurs@gammelkroppa.se

Skogsbruksplanläggning/ Grund

Kursdatum 2024: 2-4 oktober + 30-31 oktober 3+2 dagar

Skogsbruksplanläggning/ Förnyelse

Kursdatum 2024: 11 mars 1 dag

Plantering för Plantbasar

Kursdatum 2024: 9 april 1 dag

PC-skog/ ajourhållning av din skogsbruksplan

Kursdatum 2024: 18-19 november 1 dag

Skoglig Planerare

Planeraren 2024

Skogsnäringen har ett enormt behov av Skogsplanerare. Kursstart: 15 April 2024 Kurslängd: 6 kursveckor: v.16, v.20, v.24, v.33, v.37 samt v.40