Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2019 & 2020

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. 

Finner du dem inte skapar vi dem åt dig!

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Kursdatum: 25-27 maj 2020 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Kursdatum: 30 oktober 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Markberedning

Kursdatum: april 2020 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Röjning

Kursdatum: april 2020 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort)

Kursdatum: 21-22 oktober 2 dagar

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) Förnyelse

Kursdatum: 24 oktober 1 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum: 24-26 juni 2020 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum: 28-29 maj 2020 2 dagar

Signalartskännedom & Nyckelbiotopsklassning

Kursdatum: Vid förfrågan 3 dagar

Skogsgrunden

Kursdatum: 15-17 oktober + 19-20 november 3+2 dagar

Skoglig grundkurs

Kursdatum: sep 2020 2 dagar

Skoglig introduktionskurs

Kursdatum: juli - aug 2020 10 dagar

Skogsbruksplanläggning

Kursdatum: 7-9* oktober + 5-6 november *Nytt datum 3+2 dagar

Skogsbruksplanläggning Förnyelse

Kursdatum: 23 juni 2020 1 dag

Planeraren

V17, V22, V26 & 3 veckor till 6 kursveckor