Kontakta oss

Personal

Lena Karlsson

Rektor, Utbildningschef STP & Lärare
076-279 92 01 alt. 070-253 35 57

Ida Kalander

Konferens & Bokning
070-252 51 37

Björn Nyström

Fortbildningsledare
070-270 07 92

Jimmy

Vaktmästare

Lars Karlsson

Lärare
070-344 78 18

Peter Stejmar

Konsult

Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Örebro och Värmlands läns Skogsskola

Ledamot

Utsedd av

Lars Johansson, ordförande

Gammelkroppas stödförening

Kjell Johansson, vice ordförande

Gammelkroppas stödförening

Erik Andersson

Gammelkroppas stödförening

Per Gruvberger

Region Värmland

Robin Olsson

Region Värmland

Kenth Carlsson

Region Värmland

Håkan Bergman

Region Örebro län

Johan von Scheele

Region Örebro län

Staffan Stenhag

Sveriges Lantbruksuniversitet

Maja Johansson

Studentkåren

Johan Larsson

Studentkåren

Lina Boström

Studentkåren ersättare

Frida Gran

Studentkåren ersättare