Kontakt

Kontakta oss

Personal

Lena Karlsson

Rektor/ Verksamhetsledare & Lärare
076-279 92 01 alt. 070-253 35 57

Gabriella Stålhammar

Konferens & Bokning
070-252 51 37

.

.

Jimmy Söderberg

Vaktmästare

Lars Karlsson

Lärare
070-344 78 17

Peter Stejmar

Konsult

.

Kökschef
070-258 01 61

Maud Norell

Ekonomi
070-226 59 13

Rune Andersson

Lärare
070 374 55 61

Erik Temnerud

Lärare
070-377 40 63

Styrelse

Styrelsen för stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola

Ledamot

Utsedd av

Mats Sigvant, ordförande

Gammelkroppas stödförening

Kjell Johansson, vice ordförande

Gammelkroppas stödförening

Lars Johansson

Gammelkroppas stödförening

Per Gruvberger

Region Värmland

Robin Olsson

Region Värmland

Kenth Carlsson

Region Värmland

Håkan Bergman

Region Örebro län

Johan von Scheele

Region Örebro län

Staffan Stenhag

Sveriges Lantbruksuniversitet

Maja Johansson

Studentkåren

Johan Larsson

Studentkåren

Lina Boström

Studentkåren ersättare

Frida Gran

Studentkåren ersättare