Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med ”Namn” och ”Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest på Gammelkroppa 2022!

Gammelkroppas kamratförening planerar återkomsten av Kamratfesten. Festen är kommer att äga rum lördagen 27 augusti 2022! Det har nu gått 2 år som vi inte haft chans att träffas pga pandemin. Då vill vi passa på att göra en riktigt bra nystart! Mvh Katarina Bergquist, ordf