Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med “Namn” och “Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest

22 augusti 2020 Alla som gått på Gammelkroppa skogsskolas skogvaktare-, skogstekniker- eller skogsingenjörskurser, samt skolans personal inbjudes tillsammans med mer eller mindre äkta hälfter till Kamratföreningens årsfest i Gammelkroppa lördagen 22 augusti. Mer info kommer i medlemsbladet närmare sommaren.