Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med ”Namn” och ”Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest på Gammelkroppa 2022!

Onsdagen den 6 oktober hade styrelsen för Gammelkroppas kamratförening ett uppstartsmöte för att börja planera återkomsten av Kamratfesten. Festen är tänkt att äga rum lördagen 27 augusti 2022! Vi vill gärna ha hjälp av dig som har gått eller går på Gammelkroppa. Idéer om hur vi kan göra kamratfesten så kul och intressant som möjligt. Det har nu gått 2 år som vi inte haft chans att träffas pga pandemin. Nu hoppas och tror vi att nästa år 2022 kommer det gå att genomföra festen. Då vill vi passa på att göra en riktigt bra nystart! Har du idéer som skulle göra festen speciell, hör av dig till någon i styrelsen eller någon på skolan. Alla uppslag är välkomna. Vi kommer att ha ett uppföljningsmöte via teams 24 november kl 18.00. För en länk till mötet kontakta mig på katarina.bergquist@svedentra.se. Ta chansen till att vara med och påverka! Mvh Katarina Bergquist, ordf