Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 200 kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med ”Namn” och ”Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest på Gammelkroppa 2023!

INBJUDAN TILL 2023 ÅRS KAMRATFEST Alla som gått på Gammelkroppa skogsskolas skogvaktare-, skogstekniker eller skogsingenjörskurser, samt skolans personal inbjudes härmed tillsammans med mer eller mindre äkta hälfter till Kamratföreningens årsfest i Gammelkroppa lördagen den 19 augusti. Program: Kl.15.00 Serveras kaffe i matsalen. Kl. 15.30 Årsmöte i Kamratföreningen. Kl. 16.30 – 18.00 Övrig aktivitet Kl.18.30 Mingel 19.00 Middag i matsalen. För de som vill finns det möjlighet till övernattning. Kamratföreningen subventionerar middagen med 200 kr för var och en som har betalt medlemsavgiften. Anmälan om deltagande görs till Gammelkroppa senast fredagen den 11 augusti. Till växel tel.0590-91010 eller info@gammelkroppa.se. Gammelkroppa skogsskola och Kamratföreningen hälsar alla hjärtligt välkomna!

Bild från Kamratfesten 2022