Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Information om Kamratfesten!

Eftersom vi har osäkerhet om hur läget är kring Corona viruset när vi kommer fram till augusti då vi ska ha vår Kamratfest så kan ni hålla ett extra öga på den här sidan. Vi kommer i god tid meddela statusen på arrangemanget. Ett slutgiltigt beslut tar vi 18 juni.

Som det är nu hoppas vi alla att vi ses på Gammelkroppa 22 augusti.

För er som har jubileum i år vill vi gärna att ni delar med er till oss lite texter eller bilder från den tiden då ni studerade på Gammelkroppa.

Katarina

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med “Namn” och “Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest

22 augusti 2020 Alla som gått på Gammelkroppa skogsskolas skogvaktare-, skogstekniker- eller skogsingenjörskurser, samt skolans personal inbjudes tillsammans med mer eller mindre äkta hälfter till Kamratföreningens årsfest i Gammelkroppa lördagen 22 augusti. Mer info kommer i medlemsbladet närmare sommaren.

Program Kamratfesten 2020:

Lördagen den 22 augusti samlas vi på Gammelkroppa:

Kl.15.00 Serveras kaffe i matsalen.

Kl. 15.30 Årsmöte i Kamratföreningen.

Kl. 16.30 – 18.00 Nytt! En föreläsning av f.d. elev. Bengt Algotsson fd. Mellanskog berättar under temat. ”Vad blev det av oss”.

Vi får också det senaste läget i Barkborre problematiken.

I samband med ovanstående serveras för drink och ges chans till mingel.

18.30 Middag i matsalen.

 

För de som vill finns det möjlighet till övernattning.