Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Kamratfest!

Kamratfesten 2020 blev inställd nu hoppas vi på en ny möjlighet hösten 2021!

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med “Namn” och “Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfesten Inställd

22 augusti 2020 På grund av rådande läge så har Kamratföreningen i år valt att ställa in den planerade kamratfesten. Mer info finns i bifogade filer nedan.

Kamratfesten på Gammelkroppa den 22 aug är inställd.

Pga. rådande läge kring Convid-19 pandemin tvingas vi att ställa in vår årliga kamratfest.

Vi får hoppas att pandemin är över nästa år för då kommer vi igen och har en fest.

Extra tråkigt för alla er som skulle ha jubileum i år, men ni får ha ert jubileum +1 år då. Så blir vi extra många som firar nästa år.

Vi kommer att hålla vårt årsmöte i Kamratföreningen den 19 aug. kl. 18.00 på Gammelkroppa.

Vi erbjuder även att delta i stämman digitalt, om du vill vara med på årsstämman och inte kan/vill åka till Gammelkroppa så skicka in din e-postadress till katarina.bergquist@svedentra.se så fixar vi en länk till mötet.

För alla er som kommer på årsmötet så hoppas vi att kunna bjuda på kolbullar vid milan som förhoppningsvis eleverna har kunnat tända under veckan.

Ordförande Katarina Bergquist

Extra Kallelse till årsstämman Gammelkroppa Kamratförening!

Onsdagen den 19 augusti hålls årsstämma för Gammelkroppa skogsskolas Kamratförening.

Samling på Gammelkroppa kl. 18.00.

Styrelsemöte.

Efter mötet finns förhoppningsvis möjlighet att besöka inneliggande elevers mila och bli bjuden på kolbullar.

För deltagare som inte kan/vill medverka fysiskt på Gammelkroppa erbjuds att deltaga digitalt. Hör av er med er e-postadress till katarina.bergquist@svedentra.se så får ni en länk att koppla upp er på.

Välkomna till ett annorlunda styrelsemöte på Gammelkroppa!