Gammelkroppa Skogsskolas Kamratförening

Medlemmar

Glöm inte att betala medlemsavgiften på 150kr

Inbetalning görs via 

Plusgiro 38 30 31 – 2

Märk insättningen med “Namn” och “Avgångsår”

Adressändring

Har du ny adress eller vet någon ändring som bör in i matrikeln, hör av dig till Gunnar Johansson

Tel: 0590- 500 62, Mobil: 070-579 45 45

Ordförande

Katarina Bergquist

Tel: 01047-19130

Kamratfest 2021

På grund av rådande läge så har Kamratföreningen även i år valt att inte hålla en kamratfest. Se mer info under bifogade länkar!

INBJUDAN TILL 2021 ÅRS ÅRSMÖTE I GAMMELKROPPAS SKOGSSKOLAS KAMRATFÖRENING

Som alla vet så pågår en pandemi, det gör tyvärr att vi inte heller detta år kan hålla någon kamratfest på Gammelkroppa för nya och gamla elever.

Vi inbjuder därför även i år till ett årsmöte på Gammelkroppa.

Alla som gått på Gammelkroppa skogs skolas skogvaktare-, skogstekniker eller skogsingenjörskurser, samt skolans personal är inbjudna till årsmöte i kamratföreningen.

Vi samlas kl.18.00 den 18 augusti i Brogården.

Program

Kl.18.00 kaffe och fika i Brogården.

Kl. 18.30 Årsmöte i Kamratföreningen.

Avslutning

Vi hoppas att detta är sista gången som vi behöver bara ha ett årsmöte. Vi vill ändå uppmana så många som möjligt att sluta upp på mötet den 18 augusti.

Vi lovar att komma tillbaka nästa år med en riktig fest på Gammelkroppa.

Gammelkroppa Skogsskola och Kamratföreningen hälsar er hjärtligt välkomna till årsmötet!

Ordförande Katarina Bergquist