Gammelkroppa Skogsskolas Stödförening

Gammelkroppa Skogsskolas Stödförening

Medlemsavgift till stödföreningen samt bidrag till Gammelkroppa skogsskola mottages tacksamt.

Inbetalning görs via 

Plusgiro 95 53 17-3

Märk insättningen med ”Namn” och ”Stödbidrag”

Generell medlemsavgift

Juridiska personer/företag: 500: -/år
Enskilda skogsägare: 100: -/år
Privatpersoner: 100: -/år

Årligt driftsbidrag

Kontakta ordförande Björn Johansson
tel: 010 122 65 08