Ansökan och antagning

Ansökan & antagning

Ansökan

Skicka in din ansökan till skogsteknikerprogrammet senast 25 april 2023!

Till skogsteknikerprogrammet söker du genom att skicka in ett personligt ansökningsbrev. Vi vill också att du bifogar en meritförteckning (CV) där du i kronologisk ordning beskriver vilka utbildningar du gått samt vilka praktikplatser eller anställningar du haft.


Bifoga personbevis, gymnasiebetyg, anställningsintyg (även icke skoglig yrkeserfarenhet), värnpliktsbetyg (om du gjort värnplikt), resultat från högskoleprov (om du gjort detta).

Checklista

Bifoga vid ansökan:

• Personligt ansökningsbrev

• Kronologisk meritförteckning (CV)

• Personbevis

• Vidimerat gymnasiebetyg

• Anställnings- /praktikintyg

 

• Övriga intyg (övriga genomförda utbildningar, värnpliktsintyg, högskoleprov etc.)

Antagning

Gammelkroppa skogsskola tillämpar en egen antagningsmodell vid högt söktryck. Alla behöriga sökande kallas då till ett antagningsprov. Antagningsprovet hålls i Gammelkroppa och testar dina kunskaper i svenska och matematik B.

I mitten av juni 2023 får de 25 sökande som sammanvägt har bäst gymnasiebetyg, praktikerfarenhet och eventuellt resultat på antagningsprovet en kallelse till studier vid skogsteknikerprogrammet med terminsstart i mitten av augusti 2023. Vi tillämpar ingen kvotering.

Handlingsplan för likabehandling av studenter.

För mer information:

Lena Karlsson
Rektor/verksamhetsledare, lärare

Tel: 0590-910 10
Mobil: 076-279 92 01
lena.karlsson@gammelkroppa.se

Nästa ansökan till skogsteknikerutbildningen sker senast 25 april 2023.

Posta in ansökan till

Gammelkroppa skogsskola
Antagning STP
682 92 Filipstad

Mejla in ansökan

antagning@gammelkroppa.se
Telefon: 0590 – 910 10