Ansökan & antagning

Ansökan

Utökad ansökningstid till 20 juni 2019

Till skogsteknikerprogrammet söker du genom att skicka in ett personligt ansökningsbrev. Vi vill också att du bifogar en meritförteckning (CV) där du i kronologisk ordning beskriver vilka utbildningar du gått samt vilka praktikplatser eller anställningar du haft.


Bifoga personbevis, gymnasiebetyg, anställningsintyg (även icke skoglig yrkeserfarenhet), värnpliktsbetyg (om du gjort värnplikt), resultat från högskoleprov (om du gjort detta).

Checklista

Bifoga vid ansökan:

• Personligt ansökningsbrev

• Kronologisk meritförteckning (CV)

• Personbevis

• Vidimerat gymnasiebetyg

• Anställnings- /praktikintyg

 

• Övriga intyg (övriga genomförda utbildningar, värnpliktsintyg, högskoleprov etc.)

Antagning

Gammelkroppa skogsskola tillämpar en egen antagningsmodell vid högt söktryck. Alla behöriga sökande kallas då till ett antagningsprov. Antagningsprovet hålls i Gammelkroppa och testar dina kunskaper i svenska och matematik B.

I mitten av juni 2019 får de 25 sökande som sammanvägt har bäst gymnasiebetyg, praktikerfarenhet och eventuellt resultat på antagningsprovet en kallelse till studier vid skogsteknikerprogrammet med terminsstart i mitten av augusti 2019. Vi tillämpar ingen kvotering.

Handlingsplan för likabehandling av studenter.

För mer information:

Lena Karlsson
Utbildningschef

 

Tel: 0590-910 10
Mobil: 076-279 92 01
lena.karlsson@gammelkroppa.se

Välkommen med Din ansökan till Gammelkroppa skogsskola senast 2 maj 2019!

Posta in ansökan till

Gammelkroppa skogsskola
Antagning STP
682 92 Filipstad

Mejla in ansökan

antagning@gammelkroppa.se
Telefon: 0590 – 910 10