Fortbildning

Kursutbud på Gammelkroppa 2017

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver.

Finner du de inte skapar vi dem åt er!

 

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

 

    

Kurs

Kursdatum

Antal dagar

Anmälan

Natur- & kulturmiljövård Grundkurs 8-10 maj 3 dagar + Webb utbildning Anmälan
Natur- & kulturmiljövård Förnyelse 28 mars
20 april
18 maj
14 juni
1 dag + Webb utbildning Anmälan
Förnyelsekurs -Markberedning 21 april 1 dag Anmälan
       
Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) 20-21 mars
16-17 maj
18-19 sep
2 dagar Anmälan
Skogsbilväg 22-24 mars
20-22 sep
3 dagar Anmälan
       
Naturvärdesbedömning 11-12 maj 2 dagar Anmälan
Signalartskännedom & Nykelbiotopsklassning 11-13 sep 3 dagar Anmälan
Skogsgrunden 28-30 aug + 25-26 sep 3+2 dagar Anmälan
Skoglig grundkurs 26-27 sep 2 dagar Anmälan
Skoglig introduktionskurs 31 juli – 11 aug 10 dagar Anmälan
Skogsgrunden för mäklare Vid förfrågan 3+2 dagar Anmälan
       
Motorsågskörkort AB vid förfrågan 3 dagar Anmälan
Motorsågskörkort C Min 6 deltagare 2 dagar Anmälan
       
Planeraren 3 april 6 kursveckor Anmälan