Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2019

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver.

Finner du de inte skapar vi dem åt er!

Anmälan skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

    

Kurs

Kursdatum

Antal dagar

Anmälan

Natur- & kulturmiljövård Grundkurs 13-15 maj 3 dagar + Webb utbildning Anmälan
Natur- & kulturmiljövård Förnyelse

24 april
22 maj

1 dag + Webb utbildning Anmälan
Förnyelsekurs -Markberedning 9 april 1 dag Anmälan
       
Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) 10-11 juni 2 dagar Anmälan
Skogsbilväg 12-14 juni 3 dagar Anmälan
       
Naturvärdesbedömning 16-17 maj 2 dagar Anmälan
Signalartskännedom & Nykelbiotopsklassning Vid förfrågan 3 dagar Anmälan
Skogsgrunden 12-14 mars
9-10 april
3+2 dagar Anmälan
Skoglig grundkurs 18-19 sep 2 dagar Anmälan
Skoglig introduktionskurs 29 juli-9 aug 10 dagar Anmälan
      Anmälan
       
 Skogsbruksplanläggning HT 2019  3+2 dagar Anmälan
Planeraren V14, V20, V24, V34, V37 & V41 6 kursveckor Anmälan

*Nytt datum