Fortbildning

Kursutbud på Gammelkroppa 2018

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver.

Finner du de inte skapar vi dem åt er!

Anmälan skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

    

Kurs

Kursdatum

Antal dagar

Anmälan

Natur- & kulturmiljövård Grundkurs våren 2019 3 dagar + Webb utbildning Anmälan
Natur- & kulturmiljövård Förnyelse 13 juni
22 augusti


27 september på Svenska/Engelska


24 oktober

1 dag + Webb utbildning Anmälan
Förnyelsekurs -Markberedning Vid förfrågan 1 dag Anmälan
       
Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) 11-12 juni

10-11 september

2 dagar Anmälan
Skogsbilväg 13-15 juni

12-14 september

3 dagar Anmälan
       
Naturvärdesbedömning HT 2018 2 dagar Anmälan
Signalartskännedom & Nykelbiotopsklassning HT 2018 3 dagar Anmälan
Skogsgrunden 18-20 september + 30-31 oktober 3+2 dagar Anmälan
Skoglig grundkurs 25-26 september 2 dagar Anmälan
Skoglig introduktionskurs 30 juli – 10 augusti 10 dagar Anmälan
Skogsgrunden för mäklare Vid förfrågan 3+2 dagar Anmälan
       
 Skogsbruksplanläggning 17-19 okt +
6-7 nov
 3+2 dagar Anmälan
Planeraren 16-20 april
21-25 maj
11-15 Juni
13-17 augusti
10-14 september
15-19 oktober
6 kursveckor Anmälan

*Nytt datum