Fortbildning

Kursdatum på Gammelkroppa 2020 & 2021

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver. 

Finner du dem inte skapar vi dem åt dig!

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

Anmälan eller frågor skickas till: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Fortbildningskurser

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Kursdatum: 12-14 oktober 3 dagar + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Kursdatum: 29 september 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Markberedning

Kursdatum: vår 2022 1 dag + webbutbildning

Natur- & kulturmiljövård - Röjning

Kursdatum: vid förfrågan 1 dag + webbutbildning

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort)

Kursdatum: 15-16 augusti 2 dagar

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) Förnyelse

Kursdatum: 16 juni 1 dagar

Skogsbilväg

Kursdatum: 18-20 augusti 3 dagar

Naturvärdesbedömning

Kursdatum: 20-21 maj 2 dagar

Fördjupad Naturvärdesbedömning

Kursdatum: ht 2021 3 dagar

Skogsgrunden

Kursdatum: 31 augusti - 2 september + 6-7 oktober 3+2 dagar

Skoglig grundkurs

Kursdatum: 15-16 september 2 dagar

Skoglig introduktionskurs

Kursdatum: Sommaren 2022 10 dagar

Skogsbruksplanläggning

Kursdatum: 20-22 okt + 16-17 nov 3+2 dagar

Skogsbruksplanläggning Förnyelse

Kursdatum: 28 september 1 dag

Planeraren

V.16, V.20, V.24, V.33, V.38 & V.42 6 kursveckor