Fortbildning

Kursutbud på Gammelkroppa 2017

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden.

Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver.

Finner du de inte skapar vi dem åt er!

 

Anmälan till kurser måste göras 10 arbetsdagar innan kursstart för att säkerställa kursen. Finns platser kvar efter sista anmälningsdag går det att anmäla sig fram till kursstart.

 

    

Kurs

Kursdatum

Antal dagar

Anmälan

Natur- & kulturmiljövård Grundkurs VT 2018 3 dagar + Webb utbildning Anmälan
Natur- & kulturmiljövård Förnyelse 25 okt 1 dag + Webb utbildning Anmälan
Förnyelsekurs -Markberedning Vid förfrågan 1 dag Anmälan
       
Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) VT 2018 2 dagar Anmälan
Skogsbilväg VT 2018 3 dagar Anmälan
       
Naturvärdesbedömning VT 2018 2 dagar Anmälan
Signalartskännedom & Nykelbiotopsklassning HT 2018 3 dagar Anmälan
Skogsgrunden 20-22 mars + 25-26 april 2018 3+2 dagar Anmälan
Skoglig grundkurs 26-27 sep 2 dagar Anmälan
Skoglig introduktionskurs HT 2018 10 dagar Anmälan
Skogsgrunden för mäklare Vid förfrågan 3+2 dagar Anmälan
       
 Skogsbruksplanläggning 13-15 nov +
27-28 nov
 3+2 dagar Anmälan
Planeraren VT 2018 6 kursveckor Anmälan