Covid-19

Gammelkroppa följer Folkhälsomyndighetens riskbedömning av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Coronavirus har ett rundaktigt hölje med utskott runt om vilket gör att de får ett kronliknande utseende i elektronmikroskop, därav namnet.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Kjell-Olof Hedlund, Folkhälsomyndigheten