Datum för Fortbildning 2019

Nu är datum för vårdens kurser klara och utlagda under fortbildning. Nytt för i år är kursen Natur- och Kulturhänsyn Markberedning. Missa inte chansen att få skogen som arbetsplats med Planeraren eller sök till Skogsteknikerprogrammet med start Hösten 2019. 

Skogstekniker i Norr

Norra resan är påbörjad Ett urklipp från Måndagens schema: Målbestånd för Sveaskog, Älgbetesproblematiken, Samråd med rennäringen och Naturvärdesbedömning Värd: Sveaskog/ Joel Dahlgren,Skogsskötselledare och Daniella Andersson, miljö-och naturvårdsspecialist. Foto: Lena Karlsson

Historiens Vingslag

Idag tänder Skogsteknikerna 17-19 kolmilan, en långt gången tradition på Gammelkroppa och en tidigare stor del av Skolans och Skogssveriges historia. Kom och hälsa på våra elever och följ deras arbete live eller på instagram under namnet skogstekniker_17.19. Idag finns det … Read More