Måndag 14 aug startar en ny utbildningsomgång av Skogstekniker! 19 studenter ska nu drillas under 2 år för att bidra till den skogliga kompetensen ute i skogsnäringen!

Comments are closed.