I augusti 2023 startade en ny utbildningsomgång av Skogstekniker! Studenterna ska nu drillas under 2 år för att bidra till den skogliga kompetensen ute i skogsnäringen!

Comments are closed.