Ett år som inte liknar något tidigare, innan vi började kursen i april var det oklart om vi skulle få genomföra den. Under sommaren 2020 öppnade samhället upp och allt såg ut att gå bra. Tyvärr vet vi alla att det inte var fallet. Gammelkroppa han precis genomföra sista delen av Planeraren 2020 innan restriktionerna skärptes och vi hade varit tvungna att ställa in utbildningstillfället. 

Våren 2021 kom och fler deltagare än någonsin var anmälda till kursen. Restriktionerna var dock kvar och vi var tvingade att komma på en lösning. Efter som maxantalet när vi nu samlades var begränsat till åtta personer inklusive lärare fick vi dela upp Planeraren i tre grupper och genomföra samma kurs i omgångar. 

Från att fortbildning varit mer eller mindre obefintlig var det i april kurs 15 av 20 arbetsdagar med bara Planeraren, samtidigt fanns det ett behov av andra kurser, tillexempel ur SYNs kurskatalog för att upprätthålla certifieringarna. 

Detta var starten på fortbildningsåret och så fortsatte det med kursvecka två för planerarna denna gång med gästföreläsare, Börje Drakenberg som fanns med på Teams och Peter Stejmar. 

När vi kom in i juni lättade restriktionerna och vi kunde genomföra en kurs med alla deltagare samlade samtidigt, detta gjorde att gruppdynamiken blev väldigt speciell då deltagarna redan hade lärt känna några väldigt bra samtidigt som andra var helt nya.

När semestern hade passerat kunde vi konstatera att all personal på Gammelkroppa minst fått första sprutan och att vi kanske sett det värsta av Corona. I minnet hade vi samtidigt sensommaren/hösten året innan som var lugn för att sedan explodera och sätta Sverige på paus.

Vaccinet fungerar och vi kunde fortsätta och genomföra kursveckorna som planerat. Nu har sista veckan, avverkningsplanering och skogsbruksplanläggning, genomförts och vi önskar alla som varit med på kursen Lycka till!

Är du intresserad av att gå Planeraren? 

Kontakta mig på bjorn.nystrom@gammelkroppa.se eller ring på 070-270 07 92

 

Comments are closed.