Norra resan är påbörjad

Ett urklipp från Måndagens schema:

Målbestånd för Sveaskog, Älgbetesproblematiken, Samråd med rennäringen och Naturvärdesbedömning

Värd: Sveaskog/ Joel Dahlgren,Skogsskötselledare och Daniella Andersson, miljö-och naturvårdsspecialist.

Foto: Lena Karlsson

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.