Norra resan är påbörjad

Ett urklipp från Måndagens schema:

Målbestånd för Sveaskog, Älgbetesproblematiken, Samråd med rennäringen och Naturvärdesbedömning

Värd: Sveaskog/ Joel Dahlgren,Skogsskötselledare och Daniella Andersson, miljö-och naturvårdsspecialist.

Foto: Lena Karlsson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>