Virkesjuridik och avtalsrätt

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar.Både som virkesköpare eller skogsägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av juridiska kunskaper. Under 2 dagar kommer Sven-Axel Bergstrand ge tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar affärsjuridik för den verksamhet där du arbetar.

Kursstart: 14-15 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 november. Lån av utrustning,
Kursavgift7.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

 

Innehåll

 • Affärsjurudik – lagar och avtal som styr verksamheten
 • Olika företagsformer
 • Förhandlingsteknik
 • Branschformer och rättsregler.
 • Standardavtal, tolkningsfrågor och skogliga kontrakt
 • Kontrakt, avtalsförhandlingar och jämkning
 • Kommerciella tvister och skiljedom Konkurrenslagstiftning
 • Ny marknadsföringslagstiftning
 • Entreprenadfrågor, samverkan och bolagsformer
 • Behörighetsfrågor
 • Rättsregler och normbildning vid trävaruaffär
 • Köprätten
 • Produktansvar och produktsäkerhet
 • Avtalspartner och Bundenhetsaspekter i praktiken
 • Lagharmonisering och EU

Efter kursen skall du känna till

Olika företagsformer i skogsbruket.
Lagar och avtal som styr verksamheten.
Förhandlingsteknik.
Hur man upprättar ett entrepenadavtal.
Känna till branschens rättsregler.
Hur man tolkar innebörden i kontrakt och avtalsförhandlingar.
Allmänna juridiska frågeställningar såsom ansvarsfrågor, uppdragsavtal, bolagsfrågor och förebyggande av tvister.
Praktiska råd om hur skoglig affärsjuridik tillämpas

Utskriftsvänlig version