Trevlig Sommar!

Under Juli månad har vi begränsad bemanning på kontoret och därför svårt att svara i telefon.  Brådskande och ärenden gällande konferenser/utbildningar som går av stapeln under vecka 31-32 hänvisas till mail  Beatrice.jansson@gammelkroppa.se

Vi önskar alla en trevlig sommar!