Tele-masten ligger nere på Gammelkroppa

varför vi kan vara svåra att nå per telefon. Skicka oss ett mail så återkommer vi till dig.