Tätortsnära skogsbruk

För dig som arbetar med skogsbruk och som både är rekreationsmark och mark som skall producera virke, är detta en utmärkt kurs. Att kunna planera, målklassificera samt upprätta en skötselplan för de tätortsnära skogarna med avseende på rekreation, natur, virke, säkerhet, ekonomi samt estetiska värden är viktigt och svårt. Kursen genomför under 3+3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 21-23 + 23-25 augusti 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 6 augusti. Lån av utrustning,
Kursavgift14.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.640 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Innehåll

 • Naturvärdesbedömning
 • Målklassificering av tätortsnära skog
 • Natur och kulturmiljövård
 • Skogsbruk, mark och vatten
 • Skogsvård i den tätortsnära skogen
 • Skogens estetiska och rekreationsmässiga värden
 • Virkesuppskattning och trädslagsblandning
 • Skötselstrategier och skötselmetoder
 • Byggnadsnära trädskötsel
 • Biobränslehantering och strategier (gröna kommuner)
 • Självförsörjande på energi, en utopi eller realitet?

Efter kursen skall du känna till

Allmänhetens krav på bra reaktionsskog.
Vilka skötselstrategier och skötselsystem/metoder som finns att tillgå då speciellt gällande tätortsnära skog samt tillhörande skogsvårdande åtgärder.
Upprätta en tätortsnära skötselplan med målklassificerade avdelningar.
Skötselstrategi och metodik för optimal bioenergiförsörjning.
Identifiera, prioritera och sköta områden med höga naturvärden i närhet av tätort.
Identifiera, prioritera och sköta områden med höga rekreationsvärden i närhet av tätort.
Särskild hänsyn till natur- och kulturmiljövård i den  tätortsnära skogen.

Utskriftsvänlig version