Sprängkurs Grund- och fortsättningskurs

Kurslängd 4 dagar, 31 oktober-3 november 2011. Plats: Gammelkroppa, Kursanordnare är Orica. Kursanmälan sker direkt till Orica, tel: 0587-851 84.

När det gäller Förnyelse av Sprängkort är rekommendationen att gå en ny grundkurs som är praktiskt anpassad för jord- och skogsbruk, än att gå en 3-dagars teoretisk förnyelsekurs.


Om Sprängkort

I Gammelkroppas sprängkurs får du den kunskap som behövs och som lagen kräver av dig som vill genomföra sprängarbeten inom jord-, och skogsbruk, t ex vid vägarbete. Om du dessutom kompletterar med yrkeserfarenhet av sprängarbete erhåller du Sprängkortet, vilket krävs för att du också ska få köpa och inneha sprängmedel. Sprängkortet är giltigt i 10 år.

Glöm inte att förnya innan de 10 åren är gångna!


Målgrupp

Kurserna är avsedda för personal inom skogs- och jordbruk som självständigt skall kunna utföra sprängningsarbete.


Mål
Kursen ska ge deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper, motsvarande de krav som ställs för sprängarbas som utför sprängning av mindre komplicerat slag, enligt Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om sprängarbete AFS 2007:1.


Innehåll

  • Sprängämnen och tändmedel
  • Spränganvisningar
  • Ansökan och tillstånd
  • Transport och förvaring
  • Miljöhänsyn
  • Bergborrmaskiner, konstruktion och handhavande
  • Borrning och Laddningsberäkning
  • Sprängning