Skogsuppskattning-grunder

Kursen tar upp grunderna i skogsuppskattning och de metoder som används vid värdering av beståndet. Du får terminologin och de praktiska moment som ingår vid värdering av skog samt för framtagning av en skogsbruksplan. Kursen som är på 3 dagar kan kompletteras med skogsuppskattning – digitalt.

Kursdatum: 8-10 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 26 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll 

 • Mätning av trädhöjd
 • Mätning av grundyta med relaskop
 • Stamantal och förband
 • Trädslagsblandning
 • Bonitering med ståndortsfaktorer och höjdutvecklingskurvor.
 • Ståndortsfaktorer
 • Huggningsklass
 • Målklassning, NO, NS, PF och PG
 • Olika metoder för stickprovstaxering
 • Provyteläggning
 • Volymuppskattning
 • Volymmått och omräkningstal
 • Beståndsindelning, grunder

Efter kursen skall du kunna

Använda instrument och metoder för att mäta skog.

Förstå och själv kunna mäta upp de beståndsvariabler som ingår i en skogsbruksplan.

Räkna om virkesvolymer i olika måttenheter.

Känna till olika metoder för stickprovinventering.

Känna till faktorer som påverkar medelfelet vid subjektiv resp. objektiv provyteläggning.

Känna till principerna för beståndsindelning. Bonitera med ståndortsfaktorer.

Känna till principerna för målklassning av skogsmark.

Utskriftsvänlig version