Varför välja Gammelkroppa?

Här på Gammelkroppa har vi bostadsgaranti. I Nygården bor du i internat i eget studentrum, med gemensamma utrymmen att dela med dina studiekamrater. Detta innebär möjligheten till en unik sammanhållning när ni tillbringar två år tillsammans. Efter studierna är det inte ovanligt att studenter håller kontakten med varandra genom livet, både privat och i yrket.

Studiemiljön här på skolan är oslagbar med stora skogsområden runt knuten. Där sker dessutom en stor del av den praktiska undervisningen. 

Med externa föreläsare från näringslivet får du det senaste om vad som händer i Skogssverige. 

Genom nätverksskapande praktikperioder har du som student själv möjligheten att välja en arbetsgivare och en arbetsplats som du finner intressant. Under dina olika praktikperioder kan du följa med exv. en virkesinköpare och en skogsinspektor under några arbetsdagar.

Ni studenter är även med och organiserar Gammelkroppadagarna som är näringslivs-/rekryteringsdagar, under den sista terminen. Till Gammelkroppadagarna inbjuds rekryteringsansvariga och tidigare skogsteknikerstuderande som berättar om sina yrkesverksamma roller. Även som student ges du möjlighet att presentera dig och dina ambitioner samt var i landet du vill arbeta. På kvällen bjuds det till fest.
Det är ett perfekt tillfälle att marknadsföra dig själv!

Vi tror på en öppen dialog utan långa beslutsvägar. Här på Gammelkroppa skogsskola finns av tradition en nära kommunikation mellan lärare och studenter. Dörrarna står så gott som alltid öppna.

För dig som har ett gediget naturintresse är Gammelkroppa perfekt. Skolan har tillgång till skog där både småvilt- och älgjakt är möjlig. Fiskevatten finns i din närhet och ädelfiske i Västra Skärjen. Fina strövvänliga skogar för svamp och bärplockning samt löpspår för motion tar sin början precis utanför skolans område. 

Bild över Vargtjärn vid Gammelkroppa skogsskola Bild: Ia