Stöd och service

Ibland kan man som student känna att det är jobbigt och tungt med studierna. Eftersom vi eftersträvar en öppen dialog ska det vara lätt att titta in för en pratstund om du behöver.
Upplever du läs- och skrivsvårigheter har vi även här möjlighet att hjälpa till.