Så fungerar högskolestudier

Gammelkroppa är en högskola och bedrivs såsom många andra högskolor gör. Studenterna här läser oftast ett ämne i taget, i block, för att i slutet av ett kursblock göra en tentamen.

Undervisningen görs även i problembaserad form, vilket betyder att studenterna själva får söka information eller lösa en uppgift. Ofta sker detta i mindre eller större grupper. Självklart sker även föreläsningar, både av lärarna här på skolan eller av inbjudna gästföreläsare, bl. a. från näringslivet.

Vi strävar efter att ha en nära dialog med den dagliga verksamheten ute bland företag och organisationer eftersom det är där du som färdig skogstekniker kommer att arbeta.