Jobb och Karriär

Efter studierna

Det är viktigt för oss på Gammelkroppa att du som studerat här får ett bra jobb. Vårt mål är att alla studenter ska ha ett bra arbete senast sex månader efter examen från Skogstekniker- eller Skogsmästarprogrammet.

Vill du jobba som drivningsledare eller virkesinköpare vid något skogsbolag, inspektor vid en skogsägareförening eller skogskonsulent vid skogsstyrelsen? Eller har du andra mål? Vi hjälper dig att utvecklas och hitta de arbetsområden som passar dig bra.

Under praktikperioderna kan du knyta kontakter med presumtiva arbetsgivare. Det finns gott om tidigare Gammelkroppastudenter yrkesverksamma i hela Skogssverige och de är goda ambassadörer för Gammelkroppas utbildningskvalitet.