Anmälan och antagning

Ansökan

Till skogsteknikerprogrammet söker du genom att skicka in ett personligt ansökningsbrev. Vi vill också att du bifogar en meritförteckning (CV) där du i kronologisk ordning beskriver vilka utbildningar du gått samt vilka praktikplatser eller anställningar du haft.
Bifoga personbevis, gymnasiebetyg, anställningsintyg (även icke skoglig yrkeserfarenhet), värnpliktsbetyg (om du gjort värnplikt), resultat från högskoleprov (om du gjort detta).

Senast 2 maj 2017 vill vi ha din ansökan.


Checklista

Bifoga vid ansökan:

– Personligt ansökningsbrev

– Kronologisk meritförteckning (CV)

– Personbevis

– Vidimerat gymnasiebetyg

– Anställnings- /praktikintyg

– Övriga intyg (övriga genomförda utbildningar, värnpliktsintyg, högskoleprov etc.)


Skicka ansökan till:

Gammelkroppa skogsskola
Antagning STP
682 92 Filipstad

eller till

antagning@gammelkroppa.se

Antagning

Gammelkroppa skogsskola tillämpar en egen antagningsmodell. Alla behöriga sökande kallas till ett antagningsprov. Antagningsprovet hålls i Gammelkroppa och testar dina kunskaper i svenska och matematik B.

I mitten av juni 2017 får de 25 sökande som sammanvägt har bäst gymnasiebetyg, praktikerfarenhet och resultat på antagningsprovet en kallelse till studier vid skogsteknikerprogrammet med terminsstart mitten av augusti 2017. Vi tillämpar ingen kvotering.
Handlingsplan för likabehandling av studenter.
För mer information:

Studierektor Tommy Johansson

Tel: 0590-910 10, e-post: tommy.johansson@gammelkroppa.se

 

Välkommen med Din ansökan till Gammelkroppa skogsskola!

Gammelkroppa skogsskola
Antagning STP
682 92 Filipstad

antagning@gammelkroppa.se

Telefon: 0590 – 910 10