Skogsekonomi för gården

Både som skogsägare, virkesköpare, maskinförare, entreprenör eller markägare är det viktigt att undvika dyrbara misstag i samband med en virkesaffär, på grund av bristande juridiska kuskaper.

I de flesta verksamheter kommer man i kontakt med olika köp och säljformer, skatteplanering, generationsskifte mm men denna kurs är inriktad på skogliga frågeställningar. Under 2 dagar kommer du få tips om hur du praktiskt och teoretiskt tillämpar skogsekonomi för gården.

Kursdatum: 11-13 november 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift7.300 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

 • Grunderna i bokföring och bokslut
 • Grundläggande bokföring
 • Upprätta nyckeltal
 • Estimera affärsmässig utveckling
 • Lönsamhetskalkyler
 • Beräkna kostnader
 • Deklaration
 • Ekonomistyrning
 • Budget
 • Verktyg för ekonomistyrning Skatteplanering
 • Kalkylering
 • Kalkylmodeller
 • Lönsamhetsberäkningar

Efter kursen skall du känna till

Hur man tar fram rapporter.
Utläsa kostnader och intäkter kopplade till olika varor/tjänster ditt företag erbjuder
Hur man använder verktyg för ekonomistyrning
Upprätta budget
Lönsamhetsberäkningar
Skatteplanering
Deklaration
Olika Kalkylmodeller
Olika företagsformer i skogsbruket.
Lagar och avtal som styr verksamheten.

Utskriftsvänlig version