Skogsbilvägar

För dig som arbetar som entreprenör eller är skogsbilvägansvarig är detta en utmärkt kurs där du kan uppdatera dina kunskaper. Kursen vänder sig också till dig som bygger och underhåller skogsbilvägar, men även för dig som behöver kunna ge råd i fråga om vägunderhåll och kunna beräkna kostnader. Kursen genomförs under 3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 11-13 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning  senast: 31 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift10.400 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart:  

Innehåll

 • Vägstandard
 • Kostnader
 • Båtnadsberäkningar
 • Vägnätsplanering
 • Kultur – och Naturmiljöhänsyn
 • Konstruktionsteknik
 • Linjedragning
 • Väggeologi
 • Materialkunskap
 • Överbyggnadsmaterial
 • Siktning
 • Lagar och förordningar
 • Trafikplatser
 • Vägförvaltning
 • Vägunderhåll
 • Anmälan för samråd

Efter kursen skall du känna till

Vilka lagar och regler som gäller vid ett skogsbilvägprojekt.
Byggnadsteknik för att minimera påverkan på naturmiljön.
Beräkna dimensionering av vattenpassager och ge instruktion omläggning av bro, trumma eller valvbåge på ett tekniskt och miljöriktigt sätt.
Identifiera och känna igen värdefulla skogsbiotoper.
Identifiera samverkansobjekt mellan olika markägare.
Upprätta en enkel andelsfördelning mellan vägägare.
Båtnadsberäkna och optimera vägens sträckning, geometri och bärighet med hänsyn till tagen till aktuella förhållanden och krav.

 Utskriftsvänlig version