Skoglig introduktionskurs

För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap. Under de här 10 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma kvalitet på utfört arbete och kompletterande åtgärder. Kursen ger god förståelse för skogsdata såsom, olika sortiment, volymer, bördighet mm. Skogägarens roll i relation till andra aktörer i skogsbruket samt en förståelse för förädlings kedjan, från skog till industri.

Kursdatum: 20-24 & 27-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 8 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift20.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 8.840 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:5-9 & 12-16 augusti (23 juli)

Innehåll

Skogsskötsel ur ekonomisk och naturvårdsmässig synvinkel.

 • Hur man lyckas med föryngringen
 • Röjningens och gallringens ekologi och ekonomi
 • Föryngringshuggning
 • Skogsvårdslagen
 • Natur- och kulturmiljövård
 • Certifiering av skogsbruk
 • Handel med virke

Skoglig planering.

 • Hur mycket virke kan beståendet producera?
 • Hur mäter man enskilda träd, hela bestånd och hur går beståndsindelning till?
 • Skogsbruksplanen

Virke.

 • Virkessortiment
 • Aptering av trädet för bästa ekonomi
 • Att köpa och sälja virke, rotposter och virkeshandel

Efter kursen skall du känna till

Grundläggande kunskaper kring skogens värde och skötsel.
Lagar och regler samt vart du kan vända dig.
Förståelse för alla olika arbetsroller inom skogsnäringen och därmed en förbättrad kommunikation.

 Utskriftsvänlig version