Röjmotorsågskörkort RA RB

NIVÅ RA+RB, GRUND SKOGSRÖJNING
Utbildningen är anpassad för de som arbetar i skogen som skogsarbetare eller är skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även fäller träd med röjsåg. Under 3 dagar får du kunskap för ett säkert arbete. I kursen ingår både ett praktiskt och teoretiskt prov.

Kursstart:22-24 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast:  9 april.
Kursavgift: 5.000 kr exkl. moms   Lån av utrustning,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Litteratur,
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Praktisk och teoretisk handledning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Lärarledd undervisning
Nästa kursstart: 20-22 maj 2013. Uppkörning och prov.
Anmälning senast: 7 maj.


Innehåll

 • Utrustningen skötsel och justering
 • Fila sågklingan
 • Demontera /montera klinga
 • Justering av sele/såg för god ergonomi
 • Översiktlig arbetsplanering inklusive val av sågteknik
 • Start av såg
 • Sågning av jämntjocka trissor.
 • Svepröjning vid klent material
 • Allmänna säkerhetsregler
 • Sågens säkerhetsutrustning och skyddsutrustning
 • Arbetsteknik och riskmoment vid sågning
 • Vård och skötsel av utrustning
 • Arbetsmetod vid trädfällning
 • Riskmoment vid röjning
 • Arbetsplanering och uppföljning
 • Särskilda säkerhetsbestämmelser

Efter kursen skall du känna till

Kunskaper, färdigheter samt säkerhetsbestämmelser, i enlighet med (AFS 2000:2) för att på ett säkert sätt använda röjsågen vid diverse sågarbeten.
Grundläggande teknik vid sågning ex. ansättning, varvtal, kontroll och stabilitet.
Effektiv och säker arbetsteknik vid röjning av klent sly och grästrimmning.
Sköta utrustning, som filning och skränkning av sågklinga.
Kontroll av såg och skyddsutrustning för korrekt funktion.
Gällande säkerhetsbestämmelser och risker vid användning av kedjemotorsåg vid fällning av träd upp till 2m och t.o.m det dubbla sågdjupet.
Såga höga sittande grenar samt kapa trädet i sektioner.
Risker förknippat med stammar i spänn.
Säkert och effektivt sätt att fälla ”enkelsnittsträd”. (Upp till sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter).
Använda ”omlottsågningsteknik” och sparad kant på träd grövre än klingans sågdjup, med kontroll av fällriktning.

Utskriftsvänlig version