Skogsbruksplaneprogram PC-skog

Programmet PC-skog och dess grunder gås igenom tillsammans med grunderna i din PC´s skrivbordsmiljö. Skogsbruksplanen i digital form tillsammans med programmet PC-skog ger dig en helhetssyn på ditt skogsinnehav. Programmet är ett viktigt och bra verktyg för att planera och estimera utfall av olika åtgärder samt beräkna tillväxtvolymer för kommande år. Kursen är på 2 dagar och kräver inga förkunskaper.

Kursdatum: 22- 23 oktober 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 8 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 5.200 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

 • Vad är vad på dataskärmen?
 • Vad finns under olika flikar och menyer?
 • Öppna och spara filer, backups och zip filer
 • Utskrifter av plan och karta
 • Sökning och filtrering
 • Åtgärdsförslag
 • Uppdatering och ajourhållning
 • Kartprogrammet
 • Hämta och redigera karta
 • Skapa temakartor
 • Sammanställning och utskrifter av rapporter

Efter kursen skall du kunna

Uppdatera planen efter genomförda åtgärder.

Öppna och spara filer i planprogrammet, backups och zipfiler.

Göra sökningar och filtreringar.

Göra framskrivningar av volymtillväxt.

Göra olika temakartor och arbetskartor.

Redigera kartan.

Sagt om kursen…
• Mycket pedagogisk undervisning
• Bra avvägning mellan praktisk övning och genomgång
• Mycket bra!
• Bra struktur på kursen, pedagogiskt och bra!

Utskriftsvänlig version