Stödförening

Stödföreningen bildades 1958, samtidigt som skogsskolan blev stiftelse.
Föreningens ändamål är, som namnet anger, att stödja skolans verksamhet.

Företag anslutna till Gammelkroppas stödförening:

Billerud Skog AB
Björkvretens egendom
Bredsjön 1:34, 1:38, Bengt Algotsson
Brevens Bruk AB
Bo Forssjö AB
Derome Skog AB
Dylta Bruk Förvaltnings AB
Filipstads kommun
Grundsjön 1:45, Gunnar Johansson
Hargs Bruk AB
Holmen Skog AB
Karlstad stift, egendomsförv.
Korsnäs Skog AB
Mats Lindahl
Moelven Notnäs AB
Moelven Skog
Moelven Valåsen AB
Orsa Besparingsskog
Rundvirke Skog
Skogma
Skogssällskapet Förvaltning AB
Skogsägarna Mellanskog
Stora Enso AB
Stöpsjöhyttans Egendom
Sveaskog Förvaltnings AB
Sydved AB
Södra Skogsägarna ekonomisk förening
Söne Skogsbyrå AB
VMF Qbera
VSV Frakt AB
Weda Skog AB
Wikers AB
Älvdalens besparingsskog

I Stödföreningen ingår dessutom ca 150 enskilda medlemmar.