Kamratförening

 Kamratföreningen har 402 medlemmar.

Styrelse:

Lennart Lokind, Ordförande
Per-Erik Östlund, Sekreterare
Kent Larsson, Kassör
Gustaf Geijer, Ledamot
Anders Johansson, Ledamot
Peter Håkansson, Styrelsesuppleant
Bengt Algotsson, Styrelsesuppleant