Kamratförening

Kamratföreningen har 402 medlemmar.

Styrelse:

Peter Håkanson, Ordförande
Gustaf Geijer, Sekreterare
Johnny Arvidsson, kassör
Katarina Bergqvist, ledamot
Urban Alkeberg, ledamot