Om Gammelkroppa

Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som drivs i stiftelseform. Det formella namnet är Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Örebro läns landsting och Gammelkroppa Stödförening. Medlemmar i Stödföreningen är 28 skogs- och industriföretag samt ca 150 enskilda medlemmar. Vi är 12 anställda och vår verksamhet bygger i huvudsak på tre verksamhetsdelar:


Skogsteknikerprogrammet 120 hp

Examenstiteln är skogstekniker och 25 studenter antas vart annat år. Studenterna läser 2 år, 120 högskolepoäng på Gammelkroppa. Genom att läsa ett tredje år på SLU kan de även ta ut en skogsmästarexamen. Gammelkroppa skogsskola har ett gott anseende och studenterna har lätt att få arbete efter utbildningen.

Genom att både bedriva högskoleutbildning i liten skala samt fortbildning inom skogsbranschen får vi flera positiva effekter: En aktuell och bra undervisning kan ges till skogsteknikerna genom att alla lärare arbetar med fortbildning i nära samarbete med skogsföretagen. Studenterna får stora möjligheter att träffa och knyta kontakter med människor i näringen under studietiden. Den relativt lilla studiegruppen samt skolans nära samarbete med skogsföretag gör det mycket lätt att skaffa bra praktikplatser för studenterna samt i viss mån även hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.


Fortbildningsverksamheten

Gammelkroppa bedriver fortbildning för tjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen. Kurser anpassas efter kundernas önskemål och behov. Vi samarbetar med skogsföretagen i allt från att bistå vid målformuleringar till att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram. Detta för att utbildningsinsatserna ska bli så optimala som möjligt. Kurser kvalitetssäkras som regel genom att kursen avslutas med ett individuellt test.


Konferensverksamhet

Gammelkroppa bedriver konferensverksamhet för små och medelstora företag/grupper i syfte är att erbjuda en ändamålsenlig konferensmiljö i en fantastisk bergslagsnatur. På Gammelkroppa finns ett välrenomerat kök, fina konferenslokaler och 40 rum med god hotellstandard.


Historia om Gammelkroppa skogsskola
Gammelkroppa är namnet på en liten bruksort utanför Filipstad. Namnet Gammelkroppa har en dunkel historia, kanske syftar det på den ”gamla malmkroppen”, för malm finns det här i bergslagens västra kant. För att bryta och förädla järnmalm gick det åt stora mängder ved och det är egentligen det som är bakgrunden till att man började utbilda skogvaktare här i trakterna redan 1860. Gammelkroppa skogsskola har legat i Gammelkroppa allt sedan 1906 då det gamla järnbruket lades ned.