Motorsågskörkort Nivå AB

Motorsågning, trädfällning, grund

AB utbildningen är en standard utbildning för motorsågning med inriktning på trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursen genomför under 2+1 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Uppkörning och prov ingår. Lagkrav från 2015.

Kursdatum: 15-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 2 april. Lån av utrustning,
Kursavgift7.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Uppkörning och prov.
Nästa kursstart: 9-11 augusti (26juli) samt
6-8 september (23 augusti)

 

Innehåll

 • Sågens skötsel
 • Fila kedjan
 • Demontera och montera
 • Sågkunskap
 • Start av såg
 • Såga jämntjock trissa med skjutande resp. dragande kedja
 • Instick tvärs och längs fiberriktning
 • Allmänna säkerhetsregler Sågens säkerhetsutrustning och skyddsutrustning
 • Arbetsteknik och riskmoment vid sågning
 • Vård och skötsel av utrustning
 • Trädfällning och upparbetning
 • Rekognosering och planering av fällning inkl. val av brytmån mm.
 • Sågning av riktskär, fällskär och fällning

Efter kursen skall du känna till:

Kunskaper och färdigheter för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg vid diverse sågarbeten.
Trädfällning, kvistning och kapning.
Gällande säkerhetsbestämmelser samt risker förknippade med motorsågen.
Starta och hantera den startade sågen på ett säkert sätt.
Såga kontrollerat med dragande resp. skjutande kedja samt göra instick.
Tekniker för att stödja och avlasta kroppen.
Lämpliga metoder för vedkapning
Utföra daglig skötsel inkl. filning av sågkedja.
Utföra kontroller av såg och skyddsutrustning.
Säkerhetsbestämmelser och risker vid skogsarbete.
Rekognosera, planera och genomföra trädfällning.
Användning av olika fällhjälpmedel.
Kvista och kapa träd.
Speciella risker förknippade med vindfällda träd, fastfällda träd, stammar i spänn.
Vanliga arbetsmetoder vid exempelvis rotvälta, baxa ner träd bakåt med massavedbit, sågning från två håll mm.
Kunskap och attityd där säkerheten proriteras och olämpliga arbetsuppgifter undviks eller avbryts.

Utskriftsvänlig version