Markberedning!

Nu anordnar Gammelkroppa Förnyelsekurs för markberedningsförare i Natur och kulturmiljö den 2 oktober. Då är det ni som är i fokus och vad ni kan göra för att gynna och bevara natur och kultur!