Kontakt & styrelse

Affärsledare och rektor 

Christine Olsson

Tel: 070-253 35 57

Mail: christine.olsson@gammelkroppa.se

 

Utbildningschef STP ( Skogsteknikerprogrammet) och Lärare

Per Eriksson

Tel: 070-508 04 78

Mail: per.eriksson@gammelkroppa.se

 

Fortbildningsledare

Björn Nyström

Tel: 070-270 07 92

Mail: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

 

Marknadsföring; PR, media, bildmaterial & annonsering

Joakim Berlin

Tel: 070 – 25 80 161

Mail: joakim.berlin@gammelkroppa.se

 

Styrelsen för stiftelsen Örebro och Värmlands läns Skogsskola

 

 Ledamot Utsedd av
Mats Lindahl,   ordförande Gammelkroppas   stödförening
Lars Johansson, vice ordförande Gammelkroppas   stödförening
Åsa Sandström Gammelkroppas   stödförening
Per Gruvberger Region Värmland
Anders Nilsson Region Värmland
Håkan Larsson Region Värmland
Barbro Klaesson Region Örebro län
Robert Mörk Region Örebro län
Staffan   Stenhag Sveriges   Lantbruksuniversitet
Peter Erlandsson Studentkåren
Gustav Sahlin Studentkåren