Kontakt & styrelse

Affärsledare och rektor 

Christine Olsson

Tel: 070-253 35 57

Mail: christine.olsson@gammelkroppa.se

Utbildningschef STP ( Skogsteknikerprogrammet) och Lärare

Lena Karlsson

Tel: 070-279 92 01

Mail: lena.karlsson@gammelkroppa.se

Fortbildningsledare

Björn Nyström

Tel: 070-270 07 92

Mail: bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Marknadsföring; PR, media, bildmaterial & annonsering

Joakim Berlin

Tel: 070 – 25 80 161

Mail: joakim.berlin@gammelkroppa.se

Styrelsen för stiftelsen Örebro och Värmlands läns Skogsskola

 Ledamot Utsedd av
Lars Johansson, ordförande Gammelkroppas stödförening
Kjell Johansson, vice ordförande Gammelkroppas stödförening
Åsa Sandström Gammelkroppas stödförening
Per Gruvberger Region Värmland
Anders Nilsson Region Värmland
Håkan Larsson Region Värmland
Barbro Klaesson Region Örebro län
Robert Mörk Region Örebro län
Staffan Stenhag Sveriges Lantbruksuniversitet
Ellen Nordström Studentkåren
Johan Pevny Studentkåren