Intensivkurs Skogen

Grundläggande kunskap inom skog och trä, skogsbruk och skogsindustrins behov av skogsråvara tas upp upp i denna intensivkurs. Skogsbrukets metoder och natur- och kulturmiljövård samt trä som råvara för industrin behandlas under 3+2 dagar i kursen. Teori och praktik blandas i form av övningar, exkursioner och kvällsarbete.

Kursdatum: 13-15 maj + 3-4 juni 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 10.500 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Innehåll

  • Certifiering av skogsbruk
  • Exempel på naturvårdsstrategier från storskogsbruket och privatskogsbruket
  • Nyckelbiotoper och rödlistade arter
  • Föryngringsavverkning och föryngringsmetoder
  • Röjning och gallring
  • Trä som material
  • Skogsuppskattning
  • Prislistor och omvandlingstal
  • Virkesmätnings- bestämmelser
  • Virkessortiment

 

Efter kursen skall du kunna

Grundkunskaper i skogsbrukets metoder för virkesproduktion, så att du kan diskutera detta med skoglig personal.

Kunskaper inom Natur- och kulturmiljövård så att du kan diskutera dessa ämnen med skoglig personal och intresseorganisationer.

Kunskaper inom trä som material, från råvaran till industri, så att du kan diskutera dessa frågor med skoglig personal och personal vid sågverk och papper- och massabruk.

Sagt om kursen…
· ”Kan inte annat än ge gott betyg utifrån mina behov och förutsättningar”
· ”Kommer att rekommendera denna kurs till mina kollegor och vänner. Alltså en mycket bra kurs”
·  ”Ni var mycket duktiga på att berätta och förklara. Det verkar som att ”det är ett kall” att vara ”skogsmänniska”.”
· ”Bra, med hög kompetens. Höll ändå lektion på ”lagom” nivå”
·  ”Bra upplägg, först teori och sedan praktik”
·  ”Bra kurs som spände över hela registret”
· ”Mycket bra lärare. Engagerad och bjuder mycket på sig själv”
· ”Mycket intressant och givande kurs”

Utskriftsvänlig version