Tack för en trevlig kräftskiva vid vårt vildmarks SPA – Gammelkroppa Kräftskiva 2013

Personalen tackar elever och gäster för en trevlig kväll!