Specialkurser

GL-Grundläggande Ledarskap

Kurslängd: 3 dagar.

Grundläggande ledarskap syftar till att utveckla ledare som kan skapa högpresterande team där förmågan att kommunicera tydliga mål kalibreras med medarbetarnas förmåga att vara effektiva såväl som individer som i grupp. Läs mer…

 

Sprängkurs – Grundkurs

Kurslängd: 4 dagar.
I Gammelkroppas sprängkurs får du den kunskap som behövs och som lagen kräver av dig som vill genomföra sprängarbeten inom jord-, och skogsbruk, t ex vid vägarbete. Läs mer…

Sprängkurs – Förnyelse

Kurslängd: 4 dagar.

Rekommendationen är att gå en ny grundkurs som är praktiskt anpassad för jord- och skogsbruk, än att gå en 3-dagars teoretisk förnyelsekurs.
Sprängkortet är giltigt i 10 år. Läs mer…

pc-Skog

Kurslängd: 2 dagar.
Att ha skogsbruksplanen i pcSKOG ger helt nya möjligheter för Dig som har en
skogsbruksplan. Du får en god överblick över skogen, och kan lätt uppdatera planen
efter att åtgärder är gjorda. Läs mer…

Dikningskurs

Kurslängd: 2 dagar.
Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer
och maskinförare som ska arbeta med dikning i skogsmark. Läs mer…

Skogsbilvägen

Kurslängd 3 dagar.
En kurs för dig som är vägansvarig, ger råd om vägunderhåll, virkesköpare eller
inspektor som hjälper eller på annat sätt deltar i virkesleverantörernas vägunderhåll,
vägentreprenör och skogsägare. Läs mer…