Kostnad

Kurskostnad är 9.000 kr/person exkl. moms. Priset är reducerat under 3 år, därför en mycket förmånlig kurskostnad för en relevant skogsutbildning.

Kost och logi tillkommer.