Jobb och karriär

Kursen är i denna form ny, men följer i stort sett den skogliga arbetsledarutbildningen, som har bedrivits på skolan.

Arbeten som tidigare elever har:

  • VD skogsägareförening
  • Skoglig planerare
  • Virkesköpare
  • Skoglig naturentreprenör
  • Skogsförvaltare
  • Egna företagare

Arbetsmarknaden ser mycket ljus ut.