Behörighet

Vi kan på Gammelkroppa Skogsskola konstatera efter flera års kontakter med personer som är intresserad av skog, skogsbruk och högre utbildning att krångliga behörighetsregler och krav på flerårig utbildning innan högskolestudier avskräcker många från att söka till skogsteknikerutbildning.

Många drar sig för att ta studielån och studera i flera år när man samtidigt har bildat familj och köpt hus. Resultatet blir att driftiga personer saknar utbildning och att företagsidéer inte förverkligas pga av för lite kunskap.

Problemet är att det saknas ett alternativ, till en kort och effektiv utbildning till en rimlig kostnad för målgruppen. Om fler människor som är intresserade av skog kan utbilda sig till en rimlig kostnad och utan speciella förkunskaper, men att de i gengäld är motiverade måste ge positiva effekter för företagsverksamhet i glesbygd.

Gammelkroppa Skogsskola har tagit fram en utbildning för denna målgrupp. Utbildningen är en intensivkurs i skogsbruk och mångbruk. Med mångbruk menas annan näringsverksamhet som kan kopplas till skötsel av skog, skogsfastigheter och annan företagsamhet i glesbygd.