Kurser, Skoglig planering

Skoglig planering

Skogsuppskattning och planering -grunder

Kurslängd: 3 dagar.
Detta är en kurs för dig som vill lära dig mäta skog. Läs mer…

Det digitala skogsbruket -FältGIS

Kurslängd: 2 dagar.
En kurs för dig som vill lära dig att handskas med den nya, digitala fältutrustningen. Under kursen kommer du att med hjälp av vana instruktörer och på ett tillämpat vis lära dig att hantera fältdatorn i olika sammanhang. Läs mer…

Hur funkar min klave och vertex

Kurslängd: 2 dagar.
En kurs för dig som vill lära dig att handskas med den nya, digitala fältutrustningen. Läs mer…

Att göra skogsbruksplaner

Kurslängd: 5 dagar.
Vill du lära dig ett nytt yrke?
Efterfrågan på skogsbruksplaner är stor, och behovet av planläggare likaså.
Läs mer…

Hur du gör en avverkningsplan

Kurslängd 3 dagar.
Den här utbildningen vänder sig till dig som vill lära dig att upprätta avverkningsplaner (traktdirektiv, drivningsplan, kärt barn har många namn…). Läs mer…