Fortbildning Norrland

Med en hög kompetens står Du dig stark inför framtiden. Hos oss på Gammelkroppa finns de kurser du behöver.

Kurserna hålls i Lycksele med omnejd, vi har möjlighet att vara på flera orter i Norr om det skulle efterfrågas.

Kontakta Björn Nyström för mer information.
070-270 07 92
bjorn.nystrom@gammelkroppa.se

Kursprogram 2017

 

Kurs

Kursdatum

Dargar

Anmälan

Skyddsdikning/Dikesrensning (Blått Kort) 7-8 september 2 dagar Anmälan
Skogsbilväg 4-6 september 3 dagar Anmälan
       
Naturvärdesbedömning 1-2 juni 2 dagar Anmälan
Natur- & Kulturmiljövård – Förnyelse 31 maj 1 dagar + Webbutbildning Anmälan
 Natur- & kulturmiljövård – Grund  22-24 maj   29-31 maj  3 dagar + webbutbildning  Anmälan
       
Skogsgrunden Vid förfrågan 3+2 dagar Anmälan
Skogsägarexamen Vid förfrågan 5 dagar Anmälan
       
Planeraren 24 – 28 april + 5 veckor 6 kursveckor Anmälan