Natur- och Kulturmiljövård – Förnyelse

Grönt körkort – förnyelse

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera ditt skogligakunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen genomförs under 1 dag och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 19 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 5 april. Lån av utrustning,
Kursavgift2.100 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost: 200 kr exkl. moms Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 8 juni (22 maj) samt 7 aug (23 juli)

 

Innehåll

  • Ny kunskap inom natur och kultur.
  • Nya rutiner
  • Kompetenskrav som PEFC har
  • Revisionsrapporter från skogsrevisorer inom certifieringssystemen och andra kvalitetsuppföljningar.
  • Regler och ev. lagändringar som berör ämnesområdet
  • Kort repetition på grundutbildningen

Krav

  • Genomför grundkurs (Natur och kulturmiljövård eller kurser som har minst motsvarande innehåll)
  • Ovanstående kurs får ej vara äldre än 5 år

Efter kursen skall du känna till

De viktigaste motiven för naturvård och artbevarande
Samhällets och skogsbrukets naturvårdsmål
Begrepp som biologisk mångfald, rödlista, signalart och nyckelbiotop
Hotbilden mot den biologiska mångfalden
Naturliga störningar och den dynamik som formar naturskogen
Förenklad naturvärdesbedömning i syfte att identifiera biologiskt värdefulla skogsbiotoper och koppla dessa till målklasser och traktdirektiv
Praktisk naturhänsyn vid avverkning gällande: detaljhänsyn, hänsynsytor och skyddszoner
Negativa miljöeffekter på vattnets ekosystem, som avverkningsarbete och transporter kan medföra
Innehållet i EU´s vattendirektiv
Riskbedömning på körskador och veta hur man undviker dessa.
Naturvård ur ett landskapsperspektiv och dess syfte
Vad de olika målklasserna står för i en Grön
Skogsbruksplan
Tillämpningsbara kriterier i FSC resp. PEFC
Kraven för skogscertifiering enligt PEFC och FSC
Lagstiftning och samrådsrutiner som berör hänsyn till vård av naturmiljöer, kulturmiljöer och fornlämningar Olika forn- och kulturminnen, från olika tider i vår skogsmark
Praktisk hänsyn och handlingssätt vid skogliga arbeten i anslutning till forn- och kulturminnen
Känna till kraven från olika kundgrupper och miljöorganisationer

 Utskriftsvänlig version