Förbättringsarbete av väg till Gammelkroppa pågår

Lots dirigerar vägen och detta kan medföra förseningar i trafik.