FältGIS

Handdatorer blir allt vanligare som ett effektivit arbetsredskap i skogsbruket. Grunderna för ett Geografiskt Informations System med fältdator behandlas samt principerna för mätning med Globalt Positionerings System. Kursen vänder sig främst till planerare, entreprenörer och virkesköpare. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har PC vana.Kurslängd: 2 dagar.

Kursdatum: 26-27 november 2013. Vad ingår
Anmälningsenast: 13 november. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.700 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:10-11 december

Innehåll

  • Handdatorns funktioner
  • GIS program för fältdator
  • Mätning med GPS
  • Tillämpningsövningar i fält

Den utrustning du använder på kursen är bl.a.

· Archer handdator*

· ArcPad (programvara)

(* Det är normalt inga problem om du använder dator av annat fabrikat, så länge programvarorna är desamma. Fältdatorerna är mycket lika varandra)

Efter kursen skall du kunna

Handdatorns funktioner.
Grunderna i GIS program för fältdatorer.
Göra mätningar med GPS.
Använda handdatorn för olika tillämpningar.

Kommentar från kursdeltagare vid senaste kurstillfället:

”Mycket bra och väl genomförd kurs, givande innehåll som gör att jag nu kan producera för fullt”

 Utskriftsvänlig version