Datum för utbildningar för 2014 finns nu på hemsidan.

Nästa kursstart för Intensivkurs i Skogsbruk- och energiproduktion är: 27 januari 2014 – vi tar nu emot anmälan.

 Anmälan skickar du till lotta.lindqvist@gammelkroppa.se alt. 070-573 17 72.