Röjmotorsågskörkort RA RB

NIVÅ RA+RB, GRUND SKOGSRÖJNING
Utbildningen är anpassad för de som arbetar i skogen som skogsarbetare eller är skogsägare mm. Kursen lär dig ett säkert och effektivt arbetssätt. Här ingår även hur man röjer klent sly och arbete med grästrimmer för exempelvis parkarbetare, som även fäller träd med röjsåg. Under 3 dagar får du kunskap för ett säkert arbete. I kursen ingår både ett praktiskt och teoretiskt prov.

Kursstart:22-24 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast:  9 april.
Kursavgift: 5.000 kr exkl. moms   Lån av utrustning,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Litteratur,
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Praktisk och teoretisk handledning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Lärarledd undervisning
Nästa kursstart: 20-22 maj 2013. Uppkörning och prov.
Anmälning senast: 7 maj.

Läs mer!

Motorsågskörkort Nivå AB

Motorsågning, trädfällning, grund

AB utbildningen är en standard utbildning för motorsågning med inriktning på trädfällning, för såväl nybörjare som erfaren. Kursen genomför under 2+1 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Uppkörning och prov ingår. Lagkrav från 2015.

Kursdatum: 15-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 2 april. Lån av utrustning,
Kursavgift7.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Uppkörning och prov.
Nästa kursstart: 9-11 augusti (26juli) samt
6-8 september (23 augusti)

 

Läs mer!

Skogsbilvägar

För dig som arbetar som entreprenör eller är skogsbilvägansvarig är detta en utmärkt kurs där du kan uppdatera dina kunskaper. Kursen vänder sig också till dig som bygger och underhåller skogsbilvägar, men även för dig som behöver kunna ge råd i fråga om vägunderhåll och kunna beräkna kostnader. Kursen genomförs under 3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 11-13 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning  senast: 31 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift10.400 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart:  

Läs mer!

Skogsuppskattning-grunder

Kursen tar upp grunderna i skogsuppskattning och de metoder som används vid värdering av beståndet. Du får terminologin och de praktiska moment som ingår vid värdering av skog samt för framtagning av en skogsbruksplan. Kursen som är på 3 dagar kan kompletteras med skogsuppskattning – digitalt.

Kursdatum: 8-10 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 26 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Natur- och Kulturmiljövård

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Alldeles oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera dina skogliga kunskaper. Kursen genomförs under 4 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 15-18 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 1 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.600 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 17-20 juni 2013. (3 juni)

Läs mer!

Natur- och Kulturmiljövård – Förnyelse

Grönt körkort – förnyelse

I dag kräver skogsbranschen och företag att man skall ha kompetensbevis, för natur- och kulturmiljövård, om man arbetar i skogen. Oavsett vilken roll du har i dag är detta en utmärkt kurs för att komplettera ditt skogligakunnande eller om du vill förnya ditt kompetensbevis. Kursen genomförs under 1 dag och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper. Kompetensbeviset gäller i 5 år.

Kursdatum: 19 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 5 april. Lån av utrustning,
Kursavgift2.100 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost: 200 kr exkl. moms Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78 Teoretiskt och praktiskt prov
Nästa kursstart: 8 juni (22 maj) samt 7 aug (23 juli)

 

[Read more…]

Gallring

Effektivt utförd gallring ger nödvändiga förutsättningar för beståndet att växa och utvecklas. Tillväxten i beståndet bestäms till stor del av gallringen. Kursen vänder sig till dig som leder, planerar eller utför gallring och ger dig djupare kunskaper i ståndortslära och gallring. Kursen är en 5 dagars kurs och avslutas med ett praktiskt och teoretiskt test.

Kursdatum: 4-8 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 29 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsvård

Skogsvårdens tidiga utveckling som exempelvis föryngringen och röjningarna har stor betydelse för beståndets framtida utveckling. För att förstå grunderna för skogensskötsel krävs mycket kunskap och under de här totalt 5 dagarna kommer du att få god förståelse för att bedöma god tillväxt och hög överlevnad, samt nästa åtgärd, hur beståndet skall röjas och vilka val som är viktiga för att på en bra sätt styra beståndets framtida utveckling.

Kursdatum: 10-14 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 28 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Markbehandling

Kursen behandlar beredning av mark med avseende på markens biologi. Rätt utförd markberedning beroende på markens beskaffenhet, tillgång på vatten och klimatförhållande gynnar beståndet och dess föryngring. Vi går igenom de metoder och omgivande faktorer som är avgörande för tillväxten. Kursen ger även ett kompetensbevis för natur- och kulturmiljövård och är på 5 dagar.

Kursdatum: 13-17 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 2 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan


Läs mer!

Föryngringsavverkning

Rätt utförd föryngringsavverkning ger bra förutsättningar för att den framtida utvecklingen av ny skog skall få en bra etablering. För skogsägare, virkesköpare, planerare, entreprenör och maskinförare är det viktigt att göra en noggrann planering inför föryngringsavverkningen. men också för att man skall kunna ta hänsyn till speciella natur- och kulturmiljöer. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård. Kursen är 5 dagar.

Kursdatum: 28 oktober-11 november 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 oktober Lån av utrustning,
Kursavgift: 9.000 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!