Intensivkurs Jägarexamen

Komplett jägarexamen på 4 dagar

Under sakkunnig ledning går vi igenom dom teoretiska och praktiska delarna i jägarexamen. Våra instruktörer har mer än 20 års erfarenhet av att hålla jägarexamenskurser. Teorin varvas med praktiska skjutövningar. Kursen är uppdelad på 2 helger. Uppskjutning och prov sker under kursens 4:e dag. Alla som tar jägarexamen hos oss bjuds in till en dags älgjakt.

 

Kursdatum:27-28 april 2013 (+2 dagar) Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 16 april Lån av utrustning,
Kursavgift: 4.995 kr inkl. moms   Litteratur, ammunition
Kost & Logi: 3.500 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: ronny.sjoqvist@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 396 92 29 Uppskjutning och teoretiskt prov.
Nästa kursstart: 25-26 maj (14 maj) samt 10-11 aug (30 juli)  
   

Läs mer!

Tätortsnära skogsbruk

För dig som arbetar med skogsbruk och som både är rekreationsmark och mark som skall producera virke, är detta en utmärkt kurs. Att kunna planera, målklassificera samt upprätta en skötselplan för de tätortsnära skogarna med avseende på rekreation, natur, virke, säkerhet, ekonomi samt estetiska värden är viktigt och svårt. Kursen genomför under 3+3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 21-23 + 23-25 augusti 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 6 augusti. Lån av utrustning,
Kursavgift14.000 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.640 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!

Naturvärdesbedömning

Nu finns utarbetade och enkla metoder för att göra naturvärdesbedömningar. Under 2 dagar får du grunderna i bl.a. Börje Drakenbergs modell som ligger till grund för att hitta och bedöma naturvärden i våra skogsområden. I PEFC:s och FSC:s nya skogsstandard som gäller fr.o.m. 2012 anges att all personal som utför skoglig planering skall ha kompetens att utföra naturvärdes-bedömningar och att detta ska göras innan större skogliga åtgärder.

Kursdatum: 2-3 samt 7-8 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 18 resp. 23 april. Lån av utrustning,
Kursavgift4.900 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.280 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Kursledare: Börje Drakenberg
Nästa kursstart: 24-25 sept. (10 september)

Läs mer!

GL – Grundläggande Ledarskap

Kurslängd 5 dagar. Grundläggande ledarskap syftar till att utveckla ledare som kan skapa högpresterande team där förmågan att kommunicera tydliga mål kalibreras med medarbetarnas förmåga att vara effektiva såväl som individer som i grupp.

Mer information inom kort.

Sprängkurs Grund- och fortsättningskurs

Kurslängd 4 dagar, 31 oktober-3 november 2011. Plats: Gammelkroppa, Kursanordnare är Orica. Kursanmälan sker direkt till Orica, tel: 0587-851 84.

När det gäller Förnyelse av Sprängkort är rekommendationen att gå en ny grundkurs som är praktiskt anpassad för jord- och skogsbruk, än att gå en 3-dagars teoretisk förnyelsekurs. Läs mer!

Skogsbruksplaneprogram PC-skog

Programmet PC-skog och dess grunder gås igenom tillsammans med grunderna i din PC´s skrivbordsmiljö. Skogsbruksplanen i digital form tillsammans med programmet PC-skog ger dig en helhetssyn på ditt skogsinnehav. Programmet är ett viktigt och bra verktyg för att planera och estimera utfall av olika åtgärder samt beräkna tillväxtvolymer för kommande år. Kursen är på 2 dagar och kräver inga förkunskaper.

Kursdatum: 22- 23 oktober 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 8 oktober. Lån av utrustning,
Kursavgift: 5.200 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skyddsdikning/Dikesrensning-Blått kort

Personal med ansvar för skogsproduktionsfrågor samt entreprenörer och maskinförare som skall arbeta med dikning i skogsmark. Ett dikningsingrepp kan påverka markens produktionsförmåga men även miljön i positiv som negativ mening. Detta samt lagar och reglar är delar av innehållet i kursen.

Kursdatum: 30-31 maj 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senaste: 16 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift4.200 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart: Vid förfrågan  

Läs mer!

Skogsbilvägar

För dig som arbetar som entreprenör eller är skogsbilvägansvarig är detta en utmärkt kurs där du kan uppdatera dina kunskaper. Kursen vänder sig också till dig som bygger och underhåller skogsbilvägar, men även för dig som behöver kunna ge råd i fråga om vägunderhåll och kunna beräkna kostnader. Kursen genomförs under 3 dagar och innefattas både av praktiska och teoretiska kunskaper.

Kursdatum: 11-13 juni 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning  senast: 31 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift10.400 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 3.355 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78  
Nästa kursstart:  

Läs mer!