Skogsuppskattning-grunder

Kursen tar upp grunderna i skogsuppskattning och de metoder som används vid värdering av beståndet. Du får terminologin och de praktiska moment som ingår vid värdering av skog samt för framtagning av en skogsbruksplan. Kursen som är på 3 dagar kan kompletteras med skogsuppskattning – digitalt.

Kursdatum: 8-10 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 26 april. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

FältGIS

Handdatorer blir allt vanligare som ett effektivit arbetsredskap i skogsbruket. Grunderna för ett Geografiskt Informations System med fältdator behandlas samt principerna för mätning med Globalt Positionerings System. Kursen vänder sig främst till planerare, entreprenörer och virkesköpare. Inga förkunskaper krävs men vi ser gärna att du har PC vana.Kurslängd: 2 dagar.

Kursdatum: 26-27 november 2013. Vad ingår
Anmälningsenast: 13 november. Lån av utrustning,
Kursavgift: 7.700 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:10-11 december

Läs mer!

Skogsuppskattning-digitalt

I takt med den tekniska utvecklingen kommer ny utrustning som används i skogsbruket. Kursen lär ut användning av digitala instrument som ingår i fältutrustningen och överföringen av insamlade data till PC-program för bearbetning i olika datortillämpningar. Kursen vänder sig till dig som planerar, köper, är produktionsledare, entreprenör eller maskinförare.

Kursdatum: 23-24 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 10 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.700 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 1.285 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:Vid förfrågan

Läs mer!

Skogsbruksplanläggning

För att kunna arbeta som skogsbruksplanläggare, krävs att du har vissa förkunskaper och en god förståelse för skog såsom bördighet, sortiment, natur- och kulturvärden men även terrängklasstyp. Genom att arbeta med dator och ett dataprogram får du överblick och kan planera åtgärder samt estimera intressanta värden. Under 3+2 dagar kommer du praktiskt och teoretiskt lära dig hur man arbetar fram en skogsbruksplan.  Efter avslutad kurs levereras färdig plan.

Kursdatum: 2-4 & 16-17 april 2013. Vad ingår i avgiften:
Anmälning senast: 19 mars. Lån av utrustning,
Kursavgift10.500 kr exkl. moms   Litteratur,
Kost & Logi: 4.390 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se     Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart:

Läs mer!

Avverkningsplanering

Planering för avverkningen är viktig avseende effektiv och snabb avverkning samt med hänsyn till natur- och kulturmiljövård och inte minst körskador. Rätt utförd avverkning ger bästa förutsättningar för föryngringsarbetet och återetablering av beståndet. Virkesköpare, planerare, entreprenörer och maskinförare samt skogsägare behöver en bra plan för en lyckad avverkning och återetablering. Vi ser gärna att du har förkunskaper motsvarande natur- och kulturmiljövård, föryngringsavverkning, skogsuppskattning- digitalt och fältGIS

Kursdatum: 27-29 maj 2013. Vad ingår
Anmälning  senast: 14 maj. Lån av utrustning,
Kursavgift: 6.900 kr exkl. moms Litteratur,
Kost & Logi: 2.320 kr exkl. moms (Helpension) Praktisk och teoretisk handledning
Ansvarig: tommy.johansson@gammelkroppa.se Lärarledd undervisning
Telefon: 0590- 910 10 eller 070 – 508 04 78
Nästa kursstart: Vid förfrågan

Läs mer!